Effectief, Op maat en Persoonsgerichte trainingen en opleidingen.

Effectieve, op maat gemaakte en persoonsgerichte trainingen op het gebied van agressie hantering, overleven tijdens gijzelings- en overvalsituaties, omgaan met pesten en spanning op de werkvloer.
Hoogwaardig en excellente opleidingen tot BOA en Verkeersregelaar waarbij niet alleen kennis maar ook beroepshouding wordt getraind en onderwezen.
Wij halen het maximale uit de minimale tijd die ons gegeven wordt om te trainen en op te leiden. Wij geven training en leiden op vanuit een andere visie met kennis en de zelf opgedane werkervaring waardoor onze leerlingen en cursisten meer meekrijgen. De beroepshouding en inhoud van kennis is na onze trainingen en opleiding gegarandeerd gegroeid.

DJI

InHolland

Politie

Parnassia Groep