Assessment

Het motto van het Kenniscentrum voor Agressie is ‘Veilig en kostenbesparend werken’. Veiligheid ligt aan de basis van kostenbesparing. Daar waar mensen veilig kunnen werken is er minder risico op escalatie en problemen na een agressiemoment. Het Nederlandse bedrijfsleven lijdt per jaar rond de 1,2 miljard euro schade door de gevolgen van agressie en geweld tijdens het werk. Het Kenniscentrum voor Agressie heeft in samenwerking met een organisatiepsycholoog een instrument ontwikkeld waarmee u als werkgever tijdens sollicitatieprocedures kunt meten hoe groot de kans is dat een eventuele nieuwe werknemer ziek thuis komt te zitten na een agressiemoment. Dit instrument kan ook bij uw huidige werknemers ingezet worden, om te zien hoe zij omgaan met agressie en spanningen. Dit instrument vermindert het langdurige ziekteverzuim in uw bedrijf.

Bent u geïnteresseerd om ziekte verzuim door agressie te voorkomen en daardoor kosten te besparen neem dan contact op met assessments@kcva.eu