KCVA | Kenniscentrum voor Agressie

Veiligheid en kostenbesparing op ziekteverzuim door werknemer de juiste handvatten aan te reiken in hun werk. Instellingen diensten aan te bieden waarmee zij hun werknemers kunnen toerusten en een veiliger werk klimaat aan kunnen bieden

Effectief, Op maat en Persoonsgerichte trainingen en opleidingen.

Wij hebben voor de naam Kenniscentrum voor Agressie gekozen, omdat wij vanuit onze politie- en justitieachtergrond dé expert zijn in gedrags- en beleidsmatige veiligheidsoplossingen.

Het Kenniscentrum voor Agressie heeft zijn eigen aanpak. Vanuit onze jarenlange ervaring in de trainingswereld werken wij anders dan andere trainers en opleiders. Wij hebben een andere aanpak, op inhoudelijk vlak, wat het kostenplaatje betreft en met een persoonlijke benadering. Deze aanpak geldt voor onze diensten. Daardoor krijgen onze klanten een andere kijk op veiligheid, agressiehantering en kostenbesparing. Agressie en geweld zijn niet alleen úw probleem. Wij vinden dat het ons gezamenlijke probleem is. Daarom hebben wij oog en oor voor – onder meer – de financiële schade die u als werkgever lijdt. Daarom staan wij naast u, om ervoor te zorgen dat de schade op materieel en immaterieel vlak beperkt wordt. Wij staan ook naast uw medewerkers, door onze kennis te delen.

De verschillende vormen van agressie uitgewerkt. Het verschil van emotionele agressie, instrumentele agressie en willekeurige agressie wordt behandeld. Ook wordt gekeken naar wat doet agressie met je gemoed, je spanning en hoe kun je dit managen. Dit door spanningscontrole en het kunstmatig injecteren van spanning. Het behandelen van de basale reacties wanneer men met agressie en spanning te maken krijgt

Conflicten belemmerd mensen in hun functioneren en mensen negatief beïnvloeden. Er wordt gekeken naar de verschillende niveaus en fases binnen conflicten en welke hanteringsstijlen zijn er. Binnen deze training zitten ook communicatie gedeelten als bijvoorbeeld feed back geven, gesprekstechnieken en actief luisteren

Nederland is een multicultureel land met alle voor en alle nadelen. Door de diversiteit van culturen en gewoonten hebben we ook te maken met cultuurgerelateerde agressie en reageren daarop. In deze training wordt gekeken naar welke culturen zijn er en wat zijn de gewoonten binnen deze cultuur en hoe spreek je mensen aan welke agressie bezigen. De training kan worden aangepast aan de achtergrond van de mensen waar veel te maken is.

Een van de grootste oorzaken waarom teams niet functioneren, omzetten niet behaald worden en ziekteverzuim toeneemt is door pesten op de werkvloer. Onderlinge verhoudingen van collegae en van leidinggevenden naar de werkvloer staan onder druk. Hoe voorkom je persten, hoe ga je het tegen en als je gepest wordt hoe kun je dit stoppen zijn vragen  welke behandeld worden in deze training.

Gedrag is iets wat iets los maakt bij mensen. Actie is reactie en hoe kunnen we de reactie van de ander sturen en beïnvloeden Zo ook hoe kun je een agressor ten positieve beïnvloeden

De nadruk in deze trainingen ligt op hoe te handelen tijdens een overval, de soorten overvallen, rolacceptatie, wat te doen om je spanning te controleren en wat te doen na een overval

Er zijn niet veel mensen die te maken zullen krijgen met een gijzeling maar als men er mee te maken krijgt dan is het belangrijk te weten hoe je deze gijzeling kan overleven. Belangrijk binnen deze training is te leren wat de rolacceptatie is, hoe om te gaan met je spanning, wat voor gedrag vertoond een gijzelnemer en hoe kun je die beïnvloeden

Agressie komt niet alleen maar face to face voor ook steeds meer mensen aan de andere kant van de lijn hebben last van agressie. In deze training leert men agressie te herkennen en daarop in te spelen, omgaan met spanning en grenzen stellen

Hieronder een uiteenzetting van de trainingen welke KCVA in samenwerking met Fiducia Training kan ontwikkelen

Het Nederlandse openbaar voer is net een grote stad in Nederland met de zelfde problematiek als de grote stad. In het openbaar vervoer kom je dus alles tegen van vandalisme, wapengebruik, baldadigheid en natuurlijk agressief en grensoverschrijdend gedrag. In het optreden zijn de ruimtes beperkt en klein. De training zal bestaan uit communicatieve vaardigheden, grenzen stellen en opletten op eigen veiligheid en zelfverdediging. Denk hierbij aan mensen die werkzaam zijn in het openbaar vervoer, buschauffeurs, conducteurs, medewerkers van speciale repressieve teams

Agressie op de winkelvloer komt dagelijks voor. Denkt u daarbij aan een niet tevreden klant die zijn of haar gekochte goed terug wil brengen maar het mag niet terug genomen worden. Dan kan het zijn  dat klanten onderling een woordenwisseling krijgen. Hoe ga je om met dit gedrag. Hoe zorgt uw medewerker ervoor dat de overige klanten zo min mogelijk last hebben van het gedrag van een niet tevreden klant dat is waar deze training over gaat.

Het verkeer wordt steeds drukker maar niet alleen dat de mensen krijgen ook een steeds korter lontje en juist in het verkeer. Waarom ?? Die vraag kunnen we met zijn allen gaan beantwoorden tijdens deze training. Ook wordt gekeken naar eigen veiligheid bewaren op de weg, in gesprek gaan met mensen in een auto, omgaan met korte lontjes van weggebruikers

Schulden nemen steeds meer toe en daardoor krijgen steeds meer mensen te maken met de mensen die aan huis komen om brieven af te leveren en uitzettingen te doen. Dit is iets emotioneels, inbreuk op de leefmogelijkheid. In de training leren we te kijken naar emotieontwikkelingen van mensen en hoe te communiceren met emotionele mensen. Hoe kunnen we grenzen stellen en je doel bereiken zonder escalatie

Bij de verschillende vormen van agressie komt ook willekeurige agressie voor. Deze vorm wordt vooral veroorzaakt door psychisch gestoord gedrag en vereist een andere aanpak. In deze training wordt gekeken naar welke soorten psychisch gedrag is er en hoe kun je dat herkennen

Drugs en medicijnen er zijn steeds meer mensen die verslaafd raken. Drugs en medicijnen zorgen ook voor gedrag en de agressie is vaak onvoorspelbaar. In deze training wordt gekeken naar welke medicijnen en drugs zijn er en hoe kun je omgaan met willekeurige agressie

Wanneer we onder spanning komen door agressie gaan er allerlei processen werken in ons hoofd en lichaam. In deze training gaan we ontdekken wat spanning met ons doet en hoe kunnen we daar op goede manier mee omgaan.

Jongeren zijn een bevolkingsgroep met een eigen cultuur en omgangsvormen. Hierdoor dient men ook op een andere manier om te gaan met jongeren. In deze training wordt gekeken naar straatcultuur, wat houdt jongeren bezig, wat is hun straat taal en hoe kun je agressiemomenten beïnvloeden waar jongeren bij betrokken zijn

Voetbalsupporters zijn leuke mensen maar niet allemaal. Er is een onderscheid tussen voetbalsupporters en hooligans. Deze 2 groepen moeten gescheiden worden. In deze training leert men over hooligans, hun gedrag, hoe herken je ze, hoe ga je met ze om. Observeren en waarnemen is een belangrijk gedeelte in de training maar ook hoe let ik op mijn eigen ruimte en veiligheid tijdens het begeleiden van hooligans

Winkelcriminaliteit en diefstal zal alleen maar toenemen in tijdens van crisis. Hoe kun je iemand die verdacht wordt van winkeldiefstal aanhouden en dat op een zo’n veilig mogelijke manier ? Deze training zal een afwisseling zijn van een summiere basis van de wet, communicatie, observatie en waarnemen en een stukje fysieke weerbaarheid en zelfverdediging

Judoën met woorden waarbij Non agressieve communicatie of geweldloze communicatie centraal staan. Het gaat hier om een communicatietechniek waarbij gedrag omgebogen word tot een werkbare vorm van gedrag. Hierdoor kan samen gezocht worden naar een zo goed mogelijke oplossing.

De training gedachtenkracht gaat over hoe je door middel van stressdevaluatie je gedachten op orde kan krijg om de juiste beslissingen te nemen en daarbij vanuit rust de situatie kan blijven over zien tijdens spanningsvolle en agressiemomenten

Onze trainers hebben ervaring bij

Scroll to top