KCVA | Kenniscentrum voor Agressie

Veiligheid en kostenbesparing op ziekteverzuim door werknemer de juiste handvatten aan te reiken in hun werk. Instellingen diensten aan te bieden waarmee zij hun werknemers kunnen toerusten en een veiliger werk klimaat aan kunnen bieden

Effectief, Op maat en Persoonsgerichte trainingen en opleidingen.

Effectieve, op maat gemaakte en persoonsgerichte trainingen op het gebied van agressie hantering, overleven tijdens gijzelings- en overvalsituaties, omgaan met pesten en spanning op de werkvloer.

Hoogwaardig en excellente opleidingen tot BOA en Verkeersregelaar waarbij niet alleen kennis maar ook beroepshouding wordt getraind en onderwezen.

Wij halen het maximale uit de minimale tijd die ons gegeven wordt om te trainen en op te leiden. Wij geven training en leiden op vanuit een andere visie met kennis en de zelf opgedane werkervaring waardoor onze leerlingen en cursisten meer meekrijgen. De beroepshouding en inhoud van kennis is na onze trainingen en opleiding gegarandeerd gegroeid.

Ervaren trainers

Onze trainers zijn vakkundig en hebben ruime ervaring bij de politie, Justitie, Koninklijke Marechaussee, de zorg en het onderwijs. 

Maatwerk

Wij schrijven iedere training op maat, omdat we weten dat iedereen uniek is. Dat iedere plaats waar we komen een eigen beleving en communicatiestructuur heeft. En dat communicatie persoonlijk is en zelfkennis belangrijk.

Veiligheid en kostenbesparing

Agressie op de werkvloer veroorzaakt veel psychische en financiële schade. Steeds meer mensen komen ziek thuis te zitten door agressie op de werkvloer. Wij kunnen aantoonbaar kosten besparen door uw medewerkers op een slimme en gedegen wijze voor te bereiden op deze agressie. 

Onze trainers hebben ervaring bij

Scroll to top